Onze Teams

Voorlopig zullen wij als 1 team opstaan voor de vereniging, maar zullen uiteindelijk als we groter zijn ons geen verdelen is 3 á 4 teams.

deze teams zullen naar aanleiding van leeftijd zijn ingedeeld.

 

ini-mini's:      3-5 jaar

mini's:           5-8 jaar

peewees:   9-11 jaar

junioren:  12-16 jaar

 

Het zou kunnen gebeuren dat er door regels van de cheerleaderbond een wijziging zal plaats vinden wat betreft de leeftijden.